Zwroty i reklamacje

Zwroty

1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie towar do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w ustawie z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

2. W celu odstąpienia od umowy należy pobrać i wypełnić formularz zwrotu i dołączyć go do zwracanego towaru na podany adres korespondencyjny.

3. W razie odstąpienia od umowy, zostaje ona uznana za nieważną, a klient zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym na adres sklepu www.loyaltyclth.pl

4. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który posiada oryginalne metki i nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).

5. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.

6. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

7. Sprzedający przyjmuje jedynie przesyłki opłacone przez Kupującego, wysłane za pomocą Poczty Polskiej lub firmy oferującej przesyłki kurierskie.

8. Zwroty należy przesyłać na adres:
ALPHA MEDIA DOMINIK WESOŁEK
Żukowo ul. Polna 1 83-330

Reklamacje

1. W przypadku umów zawieranych z klientami, będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania:
a) Doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy towar lub
b) Zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.

3. W celu złożenia reklamacji klient zobowiązany jest do pobrania i wypełnienia formularza reklamacji i dołączenia go do reklamowanego towaru.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji.

5. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym.

6. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

7. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

8. Reklamacji nie podlegają:
– naturalne zużywanie się produktu
– uszkodzenia mechaniczne
– wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu
– odbarwienia spowodowane praniem w warunkach niezgodnych z zaleceniami na metce

9. Reklamacje należy przesyłać na adres:
ALPHA MEDIA DOMINIK WESOŁEK
Żukowo ul. Polna 1 83-330